Psychoterapia poprzez ciało łączy tradycyjną konwersacyjną psychoterapię z pracą z ciałem. Jest to głęboko transformująca metodą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznych ran i pozwala żyć z większą pasją, przyjemnością i kreatywnością.

Metody Core Energetics i Analiza Bioenergetyczna :
– są modelami psychoterapii opartymi na teorii charakterologicznej Wilhelma Reicha. Charakter w teorii Reicha to głębokie fizyczne, emocjonalne, psychologiczne i relacyjne zależności wynikające z urazów wyniesionych z wczesnego okresu życia.
– są rozpowszechnionymi na świecie modelami psychoterapii, integrującymi techniki werbalne  z  technikami ekspresji poprzez ruch fizyczny i głos.
– pomagają usunąć napięcia, które gromadzą się w ciele wskutek traumy i wypartych emocji, przywracając w ten sposób naturalny przepływ energii i odczuwanie emocji. Przywracają ciału elastyczność i giętkość, ekspresje i żywotność zarówno w psychice jak i w ciele.
Psychoterapia Core Energetics w swoim podejściu do człowieka integruje koncept duchowości, co odróżnia ją od wielu innych modeli

Psychoterapeutyczna praca z ciałem przeznaczona jest dla osób :
– borykających się z bolesnymi wspomnieniami i doświadczeniami z przeszłości

-mającymi trudności w wyrażaniu emocji i zrozumieniu własnych zachowań

– odczuwających stany depresyjne, stany lękowe, napięcie, przygnębienie, samotność, nie rozumiejących przyczyny tych stanów i nie mogących się z nimi uporać

– będących ofiarami przeżyć traumatycznych z czasów dzieciństwa lub życia dorosłego,
– o niskim poziomie energii.
– cierpiących na dolegliwości bólowe, dla których nie ma medycznych wyjaśnień,
– są w kryzysie życiowym
– cierpiących na różnorodne dolegliwości fizyczne spowodowane stresem.

Terapia pomaga osiągnąć następujące efekty:
– pomaga w uświadomieniu i wyrażeniu zalegających negatywnych uczuć (złość, zazdrość, pogarda, wstyd i itp.), co pozwala na osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej i większego balansu w życiu.
– uczy spontaniczności i otwartości w wyrażaniu uczuć prowadząc w ten sposób do odnalezienia głębokiej autentyczności,
– poprzez włączenie do procesu duchowości Core Energetics oferuje potężne narzędzie rozwoju osobistego, pomagające w osiągnięciu głębokiej akceptacji samego siebie i innych.
– uwalnia ogromną ilość energii, która wzmacnia zdrowie umysłowe, emocjonalne, fizyczne i duchowe – tworząc witalność, większą satysfakcję z życia, radość i przyjemność
– przełamuje zahamowania seksualne

Więcej zdjęć….